Komfort ELWA

Met het Komfort ELWA pakket wordt vermogen afkomstig van pv-panelen slim en efficiënt ingezet om warm tapwater te bereiden. Bestaande pv-paneelinstallaties kunnen gemakkelijk met het Komfort ELWA pakket uitgerust worden om het eigen energieverbruik uit de pv-panelen aanzienlijk te verhogen. Het pakket Komfort DC-ELWA bestaat uit twee producten: de ELWA en een buffervat, waarbij de ELWA beschikbaar is in twee verschillende types: de DC-ELWA en de AC-ELWA, met ieder een eigen toepassing.

DC-ELWA

De DC-ELWA gebruikt de gelijkstroom uit pv-panelen direct voor het verwarmen van warm tapwater. Voor het toepassen van de Komfort DC-ELWA zijn er geen netvoeding, omvormer en aansluitvergunningen nodig, wat het een plug & play installatie maakt. De DC-ELWA functioneert geheel zonder netstroom, dus ook bij netuitval. Dat maakt de DC-ELWA enorm energiebesparend en efficiënt.

AC-ELWA

De AC-ELWA is wel aangesloten op het elektriciteitsnet en bevat een PLA-module die er voor zorgt dat er slim om gegaan wordt met de door pv-panelen opgewekte elektriciteit. De elektriciteit opgewekt door pv-panelen wordt gebruikt voor de elektrische apparaten in huis. Wanneer daar geen elektriciteit nodig is, wordt de opgewekte elektriciteit ingezet om het water in het buffervat te verwarmen, waar de AC-ELWA op aangesloten is. Mocht er hierna nog elektriciteit ‘over’ zijn, dan wordt dit terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

BUFFERVAT

Het buffervat uit het Komfort DC-ELWA pakket is speciaal voor deze toepassing in combinatie met het ELWA-product ontworpen en ontwikkeld, waardoor het buffervat aan alle vereisten voldoet en zo optimaal mogelijk functioneert. Het buffervat is beschikbaar in 3 verschillende groottes: 500, 300 en 150 liter.